Zullen de regels voor BIG-herregistratie voor tandartsen worden aangescherpt?

71% van de tandartsen die geregistreerd staan bij het KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen) vinden dat de voorwaarden voor BIG-herregistratie moeten worden aangescherpt. Zij vinden namelijk dat verplichte bij- en nascholing hier een voorwaarde voor moet zijn. Dit komt naar voren uit een enquête die recentelijk is gepresenteerd voor het tienjarig bestaan van het Kwaliteitsregister Tandartsen.
Daarnaast blijkt dat 45% van de tandartsen die niet staan geregistreerd bij het KRT ook voorstander te zijn van deze voorwaarden.

59% van de KRT-geregistreerde tandartsen is voorstander van een gemiddelde 36 uur bij- en nascholing per jaar. Van de tandartsen die niet bij het KRT geregistreerd staan is 47% het hiermee eens.

De enquête, die werd uitgevoerd in 2016, werd geanalyseerd door Josef Bruers (bijzonder hoogleraar ACTA) en Wil van der Sanden (Radboudumc).

Bron: Nederlands Tandartsenblad