Zullen de regels voor BIG-herregistratie voor tandartsen worden aangescherpt?

Zullen de regels voor BIG-herregistratie voor tandartsen worden aangescherpt?

71% van de tandartsen die geregistreerd staan bij het KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen) vinden dat de voorwaarden voor BIG-herregistratie moeten worden aangescherpt. Zij vinden namelijk dat verplichte bij- en nascholing hier een voorwaarde voor moet zijn. Dit komt naar voren uit een enquête die recentelijk is gepresenteerd voor het tienjarig bestaan van het Kwaliteitsregister Tandartsen. Daarnaast […]